ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ครั้งที่ 4/2564 (กรณีพิเศษ)

หน้าแรก / ข่าว / ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ครั้งที่ 4/2564 (กรณีพิเศษ)

สิงหาคม 14, 2021

วันที่ 9 สิงหาคม 2564

เวลา 10.30 น. นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ครั้งที่ 4/2564 (กรณีพิเศษ) โดยมี นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) โดยใช้ Application Zoom ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ณ ห้องประชุม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ มีวาระการประชุมประกอบด้วย

1เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
2การพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กรณี MS.NICOLE SAUVAIN WEISSKOPF อายุ 57 ปี นักท่องเที่ยวหญิงสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ นักท่องเที่ยวในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox)