วันที่ 11 กันยายน 2563 กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

หน้าแรก / News / วันที่ 11 กันยายน 2563 กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ธันวาคม 2, 2020

วันที่ 11 กันยายน 2563 กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ได้จัดอบรมการให้คำปรึกษาและการให้บริการนักท่องเที่ยวที่มีภาวะอารมณ์แปรปรวนสำหรับเจ้าหน้าที่กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ระหว่างวันที่ 7 – 11 กันยายน 2563 ณ โรงแรมดุสิตธานี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดอบรมฯ โดยมีการบรรยายในหัวข้อ “พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2562” และการสรุปบทเรียนในการฝึกอบรมฯ โดย แพทย์หญิงดวงตา ไกรภัสพงศ์ แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ทั้งนี้ นายสุทัศน์ คงแย้ม ผู้อำนวยการกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เป็นประธานกล่าวมอบแนวทางการทำงานและปิดกิจกรรมการฝึกอบรม